De Big Data Innovatiehub is een initiatief van de consortiumpartners gemeente Zoetermeer, InnovationQuarter (de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland), De Haagse Hogeschool en Atos. Het consortium is door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aangewezen als regionale trekker voor kennisontwikkeling en het toepassen van Big Data in de domeinen e-health, zelfzorg en digitale veiligheid.

Klik hier voor het volledige artikel en magazine.