IVP Meter

Het afgelopen halfjaar hebben Thijs van der Velden en Patrick de Koning (Universiteit Leiden) voor hun master-onderzoek bij Atos een product ontwikkeld waarmee gemeenten in Nederland hun veiligheidsbeleid kunnen analyseren en verbeteren. Ze hebben alle integrale veiligheidsplannen in Nederland geanalyseerd en beoordeeld op basis van hun prestaties. Op deze manier krijgen beleidsambtenaren een beter beeld van hun criminaliteitscijfers. Daarnaast kunnen ze bij goed presterende gemeenten meekijken om op die manier hun eigen integrale veiligheidsbeleid te verbeteren. De Big Data Innovatiehub heeft voor dit project met haar netwerk gezorgd voor begeleiding en gemeentelijke contacten.Gemeenten kunnen zichzelf vergelijken met andere gemeenten binnen heel Nederland, binnen hun eigen politieregio, of binnen gemeenten die dezelfde karakteristieken vertonen. Denk hierbij aan een vergelijkbaar aantal inwoners, aantal uitkeringen, maar ook het aantal studenten. Zo is het niet alleen mogelijk om de beste plannen in heel Nederland vinden, maar ook binnen de eigen politieregio en plannen van vergelijkbare gemeenten.

Op basis van de teksten in de integrale veiligheidsplannen en de effecten van deze plannen op de veiligheid, wordt gemeten hoe goed de plannen hebben gewerkt. Ook wordt een voorspelling gemaakt voor het effect dat de veiligheidsplannen zullen hebben in de toekomst. Door de voorspelling kunnen gemeenten in een oogopslag zien hoe de veiligheid zich zal gaan ontwikkelen door hun veiligheidsplan.

Het eindresultaat is beschikbaar op www.ivpmeter.nl. Om te kunnen vergelijken is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig, deze is op te vragen bij Atos of de Big Data Innovatiehub.

© Copyright Big Data Innovatiehub 2020