Toekomst Big Data Innovatiehub

Sinds november 2016 kent de het Dutch Innovation Park een Big Data Innovatiehub die zich richt op maatschappelijke vraagstukken rondom onder andere e-health, zelfzorg en digitale veiligheid. Kwartiermaker Saskia du Bois vertelt er meer over. Wat doet de Big Data Innovatiehub? ‘We zijn het startpunt voor big data analytics. Atos, De Haagse Hogeschool, de Dutch Innovation Factory, InnovationQuarter en de gemeente Zoetermeer werken hierin samen. Het is nu vooral missiewerk: vertellen wat voor big dataprojecten we doen, inspireren en het mkb…

Lees meer
 

CBS en Haagse Hogeschool gaan aan de slag met big data

Het CBS richtte in september 2016 het Center for Big Data Statistics (CBDS) op. Met partners uit overheid, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs werkt CBDS samen op het gebied van big data-technologie en big data-methoden voor de productie van statistieken. Eén van die partners is De Haagse Hogeschool (HHs). Op 16 mei jl. ondertekenden beide partijen een intentieverklaring, waarbij zij de mogelijkheden van concrete samenwerking op het gebied van big data verkennen. Met name zal uitwisseling plaatsvinden van kennis en kunde…

Lees meer
 

GOV Magazine

De Big Data Innovatiehub is een initiatief van de consortiumpartners gemeente Zoetermeer, InnovationQuarter (de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland), De Haagse Hogeschool en Atos. Het consortium is door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aangewezen als regionale trekker voor kennisontwikkeling en het toepassen van Big Data in de domeinen e-health, zelfzorg en digitale veiligheid. Klik hier voor het volledige artikel en magazine.

Lees meer
© Copyright Big Data Innovatiehub 2020