Over de Big Data Innovatiehub

In iedere organisatie wordt data gegenereerd. Maar wat doe je daar mee? Hoe creëer je waarde uit data? Door slimme combinaties van data krijg je zicht op kansen en verbetermogelijkheden van processen en producten. Graag helpen wij bij de start in deze nieuwe zoektocht.

De stichting Big Data Innovatiehub is een verbindingsknooppunt tussen vraag- en aanbod van big data vraagstukken. Wij zijn objectief, onafhankelijk, hebben geen winstoogmerk maar wel een groot expertisenetwerk. De Big Data Innovatiehub is een netwerkorganisatie bestaande uit dataspecialisten die werken bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven.

Daarom zijn wij in staat om u / uw organisatie op weg te helpen in de wereld van big data en de juiste matches te maken met experts die passen bij de omvang, doelstellingen en cultuur van uw organisatie.

FieldLab

De stichting Big Data Innovatiehub is een van vijftien Fieldlabs in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH).

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht werken aan het (uit)ontwikkelen, testen en implementeren van smart (next economy) producten en technologieën. Ze versterken verbindingen tussen onderzoek, onderwijs en beleid op, binnen Europa, unieke thema’s. Vaak hebben deze publiek private samenwerkingsverbanden een fysieke faciliteit of infrastructuur en geven ze invulling aan de ambitie om een real life testing ground te zijn voor exporteerbare producten en diensten.

De samenwerking van de MRDH, provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter en TNO in het kader van de Regionale Investeringsstrategie en de Roadmap Next Economy, heeft geresulteerd in een strategie rondom de Fieldlabs in de Metropoolregio. De portfolio sluit aan bij een drieledige doelstelling: versterking van de regionale economie, bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en verbeteren van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Meer informatie over de fieldlabs en de Roadmap Next Economy is te vinden op: FieldlabsZH en MRDH.

Aanmelden
© Copyright Big Data Innovatiehub 2018
Contact
close slider