Big Data Proof of Concept (verdieping)

In de verdiepende analyse wordt op basis van de resultaten van de verkenning een proof of concept opgeleverd. Op basis van (waar nodig geanonimiseerde) echte data wordt door middel van een eerste ‘handmatige’ big data analyse aangetoond dat het mogelijk is om de gewenste meerwaarde te bereiken.

AANPAK:

  1. Inventarisatie en validatie: Uitvoeren van een datascan t.a.v. bruikbaarheid, kwaliteit, validiteit en relevantie van de beschikbare databronnen. Eventuele (eenvoudige) bewerking van de data.
  2. Scenario analyse: Een globale scan van een of twee scenario’s o.b.v. (beschikbare/publieke) data.
  3. Proof of Concept: Aantoonbaarheid van de mogelijkheden om m.b.v. data analyse antwoord-/oplossingsrichtingen te vinden voor de vraag.

KOSTEN: tussen de €5.000,- en €10.000,-, afhankelijk van omvang en complexiteit.

Aanmelden
© Copyright Big Data Innovatiehub 2020
Contact
close slider


[recaptcha]