Expertisenetwerk

De Big Data Innovatiehub (BDIH) is een (non-profit) samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. De missie van de BDIH is het creëren van awareness en stimuleren van toepassingen waarin big data de bedrijfsvoering van bedrijven, overheden en zorginstellingen efficiënter en effectiever maakt. De BDIH heeft een netwerk van betrokken partners (dataspecialisten, onderzoekers etc.) waarmee zij samen de projecten uitvoert.

Voor organisaties is het grote voordeel van het inzetten van een hub dat ze kunnen snuffelen aan big data zonder dat dit grote investeringen met zich mee brengt. Datadeskundigen zijn immers schaars en dus duur. Veel data science-opleidingen zijn nog maar net van start en dus duurt het nog even voordat de eerste afgestudeerden de band afrollen. Bovendien wordt vaak vergeten dat een organisatie er niet is met een datadeskundige. Een op data ingerichte organisatie vergt een team met op zijn minst een datadeskundige en een persoon die de uitkomsten van de analyses kan vertalen naar de beslissers en daarbij duidelijk kan maken dat bepaalde processen in een organisatie anders moeten of dat het beleid aangepast moet worden. De Stichting Big Data Innovatiehub heeft deskundigen van diverse pluimage tot haar beschikking waardoor deze investering in menskracht niet noodzakelijk is of op zijn minst uitgesteld kan worden tot het moment dat inzicht is verkregen in de mogelijkheden van big data voor een organisatie.

(Kennis) Partners van de Big Data Innovatiehub

 

Aanmelden
© Copyright Big Data Innovatiehub 2020
Contact
close slider


[recaptcha]