Verkenning

De Big Data Quickscan bestaat uit een kennismakingsgesprek en een hands-on workshops onder leiding van big data specialisten. We inspireren door aan de hand van praktijkvoorbeelden te laten zien wat er allemaal mogelijk is met big data, waarna we uiteraard de vertaalslag maken naar uw organisatie. Waar liggen de uitdagingen en kansen en hoe kan big data daar een rol in spelen? We ordenen uw gedachten, formuleren scherpe (big data) vraagstellingen/behoeften en nemen u aan de hand mee door de processtappen. Het resultaat van deze eerste fase is bekendheid met de mogelijkheden van big data voor uw organisatie en de formulering van twee of drie big data scenario’s op hoofdlijnen, inclusief inzicht in de aanpak.

AANPAK:

 1. Voorbereiding: BDIH stelt een document op ter voorbereiding op de workshop, inclusief voorwerk (“huiswerk”) voor uw organisatie, bestaande uit onder meer: het vaststellen van de vraag/behoefte, inventariseren van betrokken partijen en personen, beschikbare databronnen, definitiebepalingen etc.
 2. Service Design Thinking: Het organiseren en houden van een workshop (dagdeel) met betrokkenen waarin de scope en afbakening van het vraagstuk wordt vastgesteld en onder meer de volgende vragen aan bod komen:
  • Welke informatie/data bronnen hebben we nodig om de vraag te kunnen beantwoorden (relevante analyse te doen)
  • Welke beschikbare informatie/data is er nu? (Overzicht van type informatie/data, bronnen, betrokken partijen e.d.)
  • Welke data/informatie ontbreekt? (type, organisatie/instantie e.d.)
  • Wat hebben we naast de datasets nodig om de analyse uit te voeren? (welke uitdagingen zijn er?)
 3. Rapportage: Vastlegging van de resultaten uit de vorige stap (workshop), inclusief een aantal scenario’s op hoofdlijnen als input/vertrekpunt voor de volgende fase, de verdieping.

KOSTEN: €1.000,- excl. BTW

Aanmelden
© Copyright Big Data Innovatiehub 2020
Contact
close slider


[recaptcha]