Tijdens de Supply Chain Summit op 6 juni a.s. organiseert de Big Data Innovatiehub een interactieve sessie om data en logistieke vraagstukken met elkaar te verbinden. Aan het eind van de dag heb jij concrete handvatten om aan de slag te gaan met data in jouw organisatie.

Iedereen heeft het erover: DATA. In de praktijk blijkt het toch lastig om hier concrete stappen in te maken. De beschikbare data wordt pas echt interessant als je het kan omzetten in waardevolle inzichten voor je logistieke operatie en/of supply chain. “In principe kan iedere organisatie aan de slag met data”, stelt kwartiermaker Saskia du Bois-Schütz van Big Data Innovatiehub.

Big Data

Als we spreken over Big Data hebben we het meestal over grote hoeveelheden data en/of ongestructureerde data zoals tekst, audio, video, afbeeldingen en andere formaten die niet in een Excel-bestandje passen. De definitie van Big Data verschuift echter voortdurend. Over het algemeen wordt Big Data gekenmerkt door de omvang (Data Volume), variatie (Data Variety) en de verwerkingssnelheid (Data Velocity). Erwin Haas van Landscape, partner van de Big Data Innovatiehub, is op dit moment aan de slag met een bedrijf dat gebruiksartikelen least. Dit bedrijf is benieuwd of zij een financieel voordeel kunnen behalen door met minder voorraad dezelfde service te kunnen verlenen. Erwin geeft aan dat zij als eerste stap alle bestellingen en leveringen in kaart gaan brengen. Aan de hand van deze data kan vervolgens een model gemaakt worden waarmee het inzichtelijk wordt wat de voorraadbehoefte per dag is. Met deze informatie kan de voorraad geoptimaliseerd worden, en kan verder nagedacht worden hoe zij de bestellingen kunnen beïnvloeden waardoor hun voorraad zo laag mogelijk blijft. Dit kun je bijvoorbeeld bereiken door met financiële prikkels te werken of juist door de beschikbare data regie over de voorraad van de klant te nemen.

Stappenplan

Du Bois: “Big data wordt al op grote schaal toegepast en kan dan ook worden gebruikt binnen elke organisatie. Zowel voor vraagstukken binnen een organisatie als in ketens, kan Big Data worden gebruikt voor een oplossing of een oplossingsrichting. Ook in de logistiek”. Om erachter te komen wat big data voor je organisatie kan betekenen heeft Saskia een stappenplan opgesteld:

 1. Doen! Er is genoeg over gesproken, ga het gewoon eens proberen en ervaar.

 2. Think big, act small. Te snel, te veel in een keer wordt complex. Maak het klein, behapbaar en haalbaar.

 3. Helicopter view. (Big) data raakt veel aspecten. Bekijk het niet vanuit één oogpunt, maar zie het grotere plaatje. En kijk niet alleen naar je eigen organisatie, ook daar buiten.

 4.Creëer speelruimte. Nieuwe technologie, nieuwe tools, nieuwe mindset. Geef processen en mensen de ruimte om te experimenteren. Laat bestaande processen en systemen los. Fouten maken mag en is zelfs nuttig!

5. Betrek de juiste mensen. Mensen die het leuk vinden om te experimenteren, geloven in kansen met big data en uiteraard ook de juiste expertise op het gebied van data science.

Wil je meer weten over het toepassen van data binnen je organisatie? Kom dan gratis naar de SCM Summit 2018 in het Nationaal Militair Museum. Ontmoet vakgenoten en laat je informeren en inspireren door experts binnen je vakgebied. Aan het eind van de dag heb jij concrete handvatten om morgen aan de slag te gaan met data binnen je logistieke of supply chain operatie.  https://www.evofenedex.nl/evenementen/scm-summit-2018